Οι εκλογές της λέσχης μας διεξάχθηκαν την Κυριακή 30/11/2014. Οι εκλεγμενοι για 5μελες διοίκηση είναι η εξής: Πρόεδρος:Καστάνης Νίκος Γραμματέας:Καραβίτης Παναγιώτης Ταμίας:Μαγαλιός Αντώνης Μέλος:Τσιάνος Δημήτρης Μέλος:Δούβής Αντώνης   Επίσης για πρώτη φορά είχαμε μεγάλο αριθμό υποψηφιοτήτων, πράγμα που μας έδωσε τη δυνατότητα, να εκλέξουμε και εξελεκτική επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο, περί εξελεκτικής επιτροπής του…

Read More →